info.nb@surmom.co.il   הנחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160

פונדקאות באוקראינה

פונדקאות בחו”ל פותחת בפני זוגות ויחידים את האופציה לחוות הורות ולחבוק תינוק משלהם. באופן טבעי, כל פונדקאות בחו”ל כפופה לחוקים ולתכתיבים המקומיים של המדינה בה מתבצעת הפונדקאות, וכך גם פונדקאות באוקראינה. משום כך, למשל, בניגוד למדינות אחרות, אוקראינה אינה מאפשרת הליך פונדקאות לזוגות הומוסקסואלים, אבל מאפשרת פונדקאות המבוססת על תרומת ביציות, בין אם התורמת היא…

עוד...

Skip to content