[email protected]   הנחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160

פונדקאות בארצות הברית לגברים וזוגות חד מיניים

פונדקאות לזוגות הומוסקסואליים או גברים יחידים אסורה או אינה חוקית במרבית המדינות כולל ישראל. לכן אחת האפשרויות הטובות ביותר העומדות לרשותם של זוגות חד מיניים וגברים יחידים שרוצים להביא ילד לעולם היא באמצעות הליך פונדקאות בארצות הברית.  ישנן מספר מדינות בארצות הברית אשר מובילות בתחום הפונדקאות ומאפשרות לעבור את התהליך באופן, איכותי וחוקי לחלוטין. מרכז…

עוד...

Skip to content