info.nb@surmom.co.il   הנחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160

מחיר פונדקאות – ההבדלים בין העלויות שמציעות המדינות השונות

הליך הפונדקאות כרוך בהוצאה כספית משמעותית, וזהו אינו סוד. אך ישנם הבדלים משמעותיים מאוד בין המחירים אותן מציעות המדינות השונות בהן ניתן לבצע את ההליך. מהן המדינות המומלצות בהן המחיר נגיש יותר וממה מורכבת העלות הכוללת של התהליך כל זוג או אדם יחיד שהגיע להחלטה הרת הגורל של הבאת ילד לעולם באמצעות פונדקאות, יודע מראש…

עוד...

Skip to content