info.nb@surmom.co.il   הנחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160

פונדקאות באמצעות המרכז להורות

הליך הפונדקאות הוא הליך אליו מגיעים ההורים המיועדים כמוצא אחרון, לעתים לאחר שנים של בדיקות, טיפולים וניסיונות להביא ילד לעולם, אשר לא צלחו. למקצועיות ולניסיון של הצוות ישנה משמעות מכרעת בליווי, בקבלת ההחלטות ובהצלחת התהליך, אולם לא פחות מכך גם לרגישות, להכלה, לסיוע הרגשי ולכלים לחזק ולסייע בכל התחומים הנלווים. פונדקאות באמצעות המרכז להורות נועדה…

עוד...

Skip to content