מהו מחיר פונדקאות בישראל ומהם התנאים הקבועים בחוק?

הליך פונדקאות בארץ מותר רק לזוגות הטרוסקסואלים תושבי קבע החיים בישראל. בהתאם לחוק תשנ”ו, ניתן לפצות את הפונדקאית באופן כספי, אם כי אין זו חובה וכי תנאי התשלום לפונדקאית מעוגנים בחוזה בין ההורים המיועדים לפונדקאית. 

תהליך הפונדקאות בישראל מושפע במידה רבה מההלכה היהודית ולכן אחת הדרישות העיקריות היא שההורים המיועדים והאם הפונדקאית יהיו בני אותה דת על מנת למנוע פערי דת. 

מה אומר החוק?

במדינת ישראל, חוק נשיאת עוברים 1996 הוא שמסדיר את הגישה לפונדקאות. כאמור, בישראל פונדקאות מותרת רק לזוגות הטרוסקסואלים, למרות שהחוק אינו מפרט אם עליהם להיות נשואים כחוק או לא. הגישה לפונדקאות אסורה ליחידים או לזוגות הומוסקסואלים.

עם זאת, זוגות הומוסקסואלים יכולים לעבור תהליך פונדקאות במדינה זרה ולקבל הכרה כהוריהם של התינוק עם הגעתם ארצה.

על ההורים המיועדים להיות בין גיל 18 ל-52 ובעלי מגורי קבע בישראל. דרישה מהותית היא שהאב המיועד חייב לתרום זרע משלו, בעוד שהאם המיועדת עשויה להיות זו שתורמת לה את המטען הגנטי או פונה לתרומת ביציות.

תנאים להורים המיועדים

אלו הדרישות המינימליות עבור הורים מיועדים המעוניינים בהליך פונדקאות:

 • חוסר יכולת לשאת הריון עד תום.
 • הערכה רפואית ופסיכולוגית של כל הצדדים.
 • אישור של פסיכולוג או עובד סוציאלי על טיב הייעוץ שקיבלו ההורים המיועדים.
 • הוועדה בוחנת גם הסכמים עם סוכנויות פונדקאות אם ישנן. כמו כן, משימתה היא להגן על זכויות כל הצדדים ולוודא שהחליטו באופן חופשי ומודע לקחת חלק בטיפול זה.

חוזה פונדקאות

בין הנחיות המינימום שנקבעו בעת חתימת הסכם ניתן למצוא תנאים כמו הגבלה מירבית של שש העברות, החלטת האם הפונדקאית על מספר העוברים המועברים או הקצאת המשמורת על הילד במקרה של מוות או גירושין במהלך ההריון.

תוקף החוזה חייב להיות מאושר על ידי ועדה בת שבעה חברים מטעם המדינה:

 • שני מומחים לגינקולוגיה ומיילדות
 • רופא אחד המתמחה ברפואה פנימית
 • פסיכולוג קליני אחד
 • עובדת סוציאלית אחת
 • משפטן אחד המייצג את המדינה
 • נציג אחד של הדת הנהוגה על ידי הצדדים

ייתכן שיידרשו דרישות אחרות מאלו הנזכרות לעיל, על בסיס כל מקרה לגופו ועל פי דרישת הוועדה.

מי יכולה לשמש כפונדקאית?

הפונדקאית אינה יכולה להיות קרובת משפחה ישירה של ההורים המיועדים ועליה להשתייך לאותה דת של האם המיועדת, שכן ביהדות דתו של התינוק נקבעת לפי דת האם. אם אף אחד מהצדדים אינו יהודי, אז עניין זה לא יהיה הכרחי ותלוי בקביעת הנציג הדתי של הוועדה.

שאר הדרישות הבסיסיות שיש למלא על ידי המועמדת לפונדקאות הן:

 • הפונדקאית לא תתרום את המטען הגנטי (פונדקאות הריון)
 • עליה להיות בגיל 22 עד 38 שנים
 • אם היא גרושה, עליה להיות לפחות 7 חודשים בסטטוס משפחתי זה
 • עליה להיות אם לילד אחד לפחות 
 • ניתן לשמש כפונדקאית רק לאחר שנה או יותר מהלידה האחרונה

דרישות וזכויות הצדדים

חוק תשנ”ו מאפשר רק לתושבי קבע בישראל לפנות לטיפול פונדקאות. מסיבה זו, אחת הדרישות העיקריות היא שההורים המיועדים והאם הפונדקאית חולקים את אותה דת על מנת למנוע פערי דת.

החוק מעניק לשני הצדדים זכויות של חופשת לידה על פי החלוקה הבאה: 

זכויות הפונדקאית: זכאית לחופשת לידה של 3 שבועות הניתנת להארכה ל-12 שבועות בהתאם למקרה ולמצב הספציפי.

זכויות ההורים מיועדים: זכאים לחופשת לידה של 12 שבועות.

עבור יהודים, היולדת תיחשב לאמו החוקית של הילד שנולד בפונדקאות עד לרגע שבו ייקבע צו האבהות המקנה את זכויות ההשתייכות החוקיות להורים המיועדים.

כיצד מתבצע הטיפול?

העוברים המועברים לפונדקאית נוצרים על ידי הפריה חוץ גופית (IVF) עם ביציות מהאם המיועדת או מתורמת ביצית, וזרע מהאב המיועד. משום כך סוג הפונדקאות היחיד המותר בישראל הוא פונדקאות הריון. 

על הטיפול להתבצע בבית חולים ציבורי המורשה לבצע טיפולי פונדקאות תוך עמידה בהוראות ההסכם.

עלויות ופיצויים לפונדקאית

החוק אינו מחייב לשלם לפונדקאית. עם זאת, ההורים המיועדים יחויבו לפצות אותה אם תאבד את עבודתה, חלק מהכנסתה, קצבאות סוציאליות או כל טובת הנאה אחרת כתוצאה מהתהליך.

יש לציין בחוזה את סך התשלום בו היא תתוגמל. הועדה המוסמכת מאשרת כי יימסר לפונדקאית תשלום חודשי עבור ההוצאות הבאות הנגזרות מההליך:

 • אי נוחות הנגרמות כתוצאה מהריון
 • זמן שאבד עקב טיפול
 • הפחתה זמנית בהכנסה עקב אי כושר עבודה
 • בגדי הריון, עזרה ביתית ושאר צרכי המשפחה
 • מנוחה נוספת או אשפוז (במידת הצורך)

בפועל מחיר פונדקאות בישראל נע בסביבות 150,000 ש”ח והעלות יכולה לגדול בהתאם להוצאות נלוות או בקשות של הפונדקאית.

השתייכות דתית ולאום של התינוק

בתוך שבעה ימים מהלידה, על האב המיועד להתחיל בהליך לקבלת צו אבהות. קבלת צו זה תהיה פשוטה כל עוד האינטרסים של הילד אינם סותרים אותו. עד כה לא היה מקרה בישראל שלא ניתן צו אבהות.

מרגע הלידה ניתן להודיע לרשויות על לידת התינוק בתוך 24 שעות. במועד זה הרשויות המוסמכות ימסרו זמנית את הילד להורים המיועדים באמצעות סוכן. סוכן זה יהיה זה שידאג לרווחתו של התינוק.

לאחר מתן צו אבהות, ההורים המיועדים הופכים להורים החוקיים של הילד והחלטה זו היא בלתי חוזרת. זה תקף גם בעת קביעת אזרחותו של הילד. אם ההורים הם רק תושבי המדינה, הילד יקבל את אזרחות ההורים.

הן מבחינת שירותי הרפואה, הן מבחינת עלות נמוכה יחסית והן מבחינת נוחות וקרבה גיאוגרפית – פונדקאות בישראל היא האפשרות המועדפת ביותר על זוגות ישראלים הטרוסקסואליים. עם זאת, עבור הורים יחידניים או זוגות הומוסקסואליים, ניתן לבצע הליך פונדקאות במדינות אחרות. בסוכנות “סורמום” תוכלו לקבל ייעוץ וליווי צמוד של כל הליך הפונדקאות בארץ או בחו”ל.