הכל אודות פונדקאות ליחידים

הליך הפונדקאות הוא הליך אשר מטרתו לסייע לזוגות המבקשים להביא ילדים לעולם אולם אינם מצליחים לעשות זאת בדרך הטבעית, בשל בעיות הטמונות ברחמה של האישה, אשר אינו בר מסוגלות להחזיק בהיריון.

חוק נשיאת עוברים בישראל הוא חוק הפונדקאות, חוק המסדיר את נושא הפונדקאות בישראל, לרבות ההתקשרות בין ההורים המיועדים לאם הפונדקאית, ההיבט הדתי, התמורה וכיסוי ההוצאות וסיטואציות שונות העשויות להתרחש במהלך ההליך המורכב. החוק בישראל מתייחס אל זוגות מעורבים בלבד ואינו מתיר את הליך הפונדקאות לזוגות חד מיניים. לצד זאת ובאופן מפתיע, תיקון לחוק שבוצע בשנת 2018 הביא לפתח נוסף בחוק, לנשים יחידניות בלבד.

משמעות הדבר כי נשים אשר אינן נמצאות במערכת זוגית ומבקשות להביא ילד לעולם באופן עצמאי, יוכלו להיעזר בשירותי פונדקאות במקרה הצורך.

נשים חד הוריות – למה פונדקאות?

הבחירה להיות אישה חד הורית בישראל היא בחירה אמיצה, הנובעת מן הכמיהה לילד וחוויית ההורות. יחד עם זאת, הליך הפונדקאות הוא אינו הדרך הראשונה לעשות כן, שכן כאשר מדובר באישה בריאה ופורייה עומדות לרשותה אפשרויות נוספות:

  • הסכם הורות – גם אם מסיבות כאלה או אחרות האישה אינה נמצאת במערכת זוגית, קיימת האפשרות להסכם הורות משותף עם גבר הנמצא במצב דומה והבאת ילד לעולם, בין אם בדרך הטבעית ובין אם בסיוע מעבדה והליך הפריה חוץ גופית. זוגות רבים בוחרים לעשות כן, ומדינת ישראל מכירה בחוזי הורות אלו, אשר התנהלותם דומה בסופו של יום להתנהלות של הורים גרושים.
  • תרומת זרע – היה והאישה לא מצליחה או לא מעוניינת להביא ילד לעולם עם אב ושותף פעיל, עומדת לרשותה האפשרות לעשות זאת באמצעות תרומת זרע מבנק הזרע. התרומה מתבצעת באופן אנונימי, אך מפוקחת ומבוקרת למניעת תרומת זרע בתוך המשפחה, והאישה תוכל לעבור את התהליך באמצעות הפריה חוץ גופית. בעבור אישה בריאה ופורייה מדובר בהליך קל ופשוט יותר בעל סיכויי הצלחה גבוהים במיוחד.

הליך פונדקאות ליחידים מיועד לנשים אשר מעוניינות בהבאת ילד לעולם אולם מחזיקות בקושי או ליקוי רפואי המונע מהן את היכולת להיכנס להיריון. במקרה כזה בטרם קביעת אופי וסוג הפונדקאות חשוב יהיה לאתר את הליקוי הבריאותי והקושי המדויק על מנת לתת מענה מתאים.

פונדקאות רגילה הכוללת תרומת זרע – פונדקאות רגילה היא פונדקאות במסגרתה האם הפונדקאית משמשת לנשיאת העוברים והמטען הגנטי מגיע מן האם הביולוגית. כאשר מדובר בפונדקאות לזוגות המטען הגנטי הזכרי יילקח מן האב המיועד. כאשר מדובר בהליך פונדקאות ליחידים תוכל האישה לקבל תרומת זרע מבנק הזרע, בדומה למצב בו הייתה עושה זאת באמצעות רחמה שלה.

פונדקאות הכוללת תרומת זרע ותרומת ביצית – פונדקאות לאישה יחידה אשר אינה בעלת יכולת לייצר ביציות בריאות בעצמה תכלול תהליך מורכב יותר בו היא נדרשת הן לתרומת ביצית והן לתרומת זרע. תרומת ביצית בישראל מתבצעת לרוב על ידי נשים מאותגרות פריון בעצמן אשר עברו תהליך שאיבת ביציות לצורך הפריה חוץ גופית. את הביציות העודפות שנשאבו מגופן הן יכולות לבחור לתרום ולסייע באמצעותן לנשים אחרות, או כמובן להשמיד. ניתן גם לתרום ביציות באופן יזום ואף בתמורה מסוימת, אולם מאגרי תרומת הביצית בישראל דלים ובתהליך של פונדקאות ליחידים לא אחת נדרשת האישה לתרומת ביצית מחו”ל.

הביצית שנתרמה לאישה תופרה בזרע הניתן גם הוא באמצעות תרומה, ולאחר הפריה בתנאי מעבדה ויצירת עובר חי יושתל זה בגופה של האם הנושאת – פונדקאות. לצורך הבהרה: בתהליך כזה לאם היחידנית לא תהיה כל תרומה גנטית לרך הילוד.

פונדקאות לזוגות חד מיניים

מדינת ישראל אינה מאפשרת פונדקאות לזוגות חד מיניים, וזאת משיקולים שמרניים. פתיחת האפשרות להליכי פונדקאות ליחידים הפיחה תקווה לבשורה בעבור זוגות חד מיניים, אלא שההתייחסות האמורה בחוק מתייחסת לנשים בלבד ולכאלה המבקשות להיות נשים חד הוריות.

נשים במערכת יחסים חד מינית יוכלו לנצל את התיקון בחוק לטובתן, תוך הצהרה על רצונן להיות נשים חד הוריות וללא הכרה בזוגיות החד מינית, כמו גם התאמה ואישור של ההליך לאישה כאישה, ולא לזוג אמהות.

גם במסגרת התיקון לחוק המאפשר פונדקאות ליחידים גברים עדיין נותרו מחוץ לתמונה, הן כיחידים והן כגברים במערכת זוגית חד מינית.

פונדקאות ליחידים גברים או לזוגות חד מיניים: מהן האפשרויות הקיימות?

למרות שמדינת ישראל היא בין המדינות הבודדות בעולם אשר הסדירה בחוק את הליך הפונדקאות, ואף מספקת ליווי של משרד הבריאות וכיסוי חלקי (כיסוי של חלק ניכר מן ההליכים הרפואיים במסגרת סל הבריאות או הביטוחים המשלימים מטעם קופות החולים) עדיין החוק אינו נותן מענה לכל אזרח ישראלי באשר הוא, הכמהה לילד משלו ולחוויית ההורות.

זוגות חד מיניים ו/או גברים יחידניים המעוניינים בהבאת ילד לעולם לא יוכלו לעשות זאת תחת כנפי חוק נשיאת עוברים בהליך פונדקאות בישראל, וייאלצו לחפש פתרונות אל מעבר לים.

פונדקאות בעולם חוקית ומוסדרת במדינות בודדות בלבד, בניהן בריה”מ, אוקראינה, ארה”ב, קנדה וגיאורגיה. מדינות אלה מספקות מספר יתרונות שהופכים את הליך הפונדקאות שבהן מושך הן לקיום פונדקאות ליחידים, פונדקאות לזוגות חד מיניים וגם זוגות מעורבים ונשואים העומדים בכל הקריטריונים לקיום הליך פונדקאות בישראל בוחרים לעתים לעשות זאת במדינות אלו.

בין השיקולים המובילים לבצע הליך של פונדקאות בחו”ל הוא נושא הבירוקרטיה, שכן הליך שאורך בישראל קרוב לשנתיים ימים עשוי להסתיים באחת מן המדינות המוכרות לצורך זה בחו”ל תוך חודשים אחדים (הליך קבלת האישור, בחירת הפונדקאית, ההתקשרות עמה ועד תחילת הטיפולים הרפואיים). במדינות מזרח אירופה ההליך גם נחשב לזול יותר – שיקול משמעותי בתהליך יקר שאינו במחיר שווה לכל נפש, וכן מאגר רחב יותר של אמהות פונדקאיות מוצעות.