info.nb@surmom.co.il   הנחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160

בדיקת Verifi

מהי בדיקת Verifi

מהי בדיקת Verifi? בדיקת Verifi ובדיקת Verifi Plus הן בדיקות סקר שאינן פולשניות (NIPT), נערכות באמצעות בדיקת דם, ומסוגלות לזהות במעל ל-99% מהתסמונות הכרומוזומליות בעובר, בהיריון בן עשרה שבועות ומעלה. הן מזהות טריזומיות (פגמים גנטיים בהם קיימים שלושה העתקים של כרומוזום מסוים, במקום השניים, שמצויים במצב הרגיל) שונות בהריונות עם עובר יחיד (שתי הבדיקות) ובהריונות…

עוד...

Skip to content