[email protected]   הנחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160

פונדקאות עם ביצית של האם הביולוגית

הכמיהה לילד ביולוגי היא טבעית בחברה בה אנו חיים. מטרתנו בסורמום היא בראש ובראשונה לעשות כל מה שאפשר כדי שההורים המיועדים יוכלו לממש כמיהה זו ולבחון את האפשרות לעשות שימוש בביציות של האם הביולוגית לצורך ההפריה החוץ גופית.

במקרה שהביציות שלך יימצאו מתאימות תוכלי לקחת חלק פעיל, מלא ומרכזי בהליך הפונדקאות כולו. המומחים המובילים בארץ ובעולם יכינו אותך לקראת הביוץ ושאיבת הביציות. הביציות שיילקחו מהשחלות שלך יופרו בהפריה חוץ גופית עם הזרע של בן זוגך. חלק מהעוברים שהופרו בתנאי מעבדה יוחזרו לרחם של האם הפונדקאית וחלקם יוקפאו לצורך שימוש עתידי.

לאחר קליטת העוברים יתחיל שלב ההיריון שבו האם הפונדקאית תישא ברחמה את תינוקך הביולוגי עד ללידה.

רק אם לאחר שהפכנו אבן על אבן התברר כי הביציות של האם המיועדת אינן מתאימות מכל סיבה שהיא לצורך הפריה, נציע לכם את המסלול השני – הליך פונדקאות הכולל תרומת ביציות.

Skip to content