info.nb@surmom.co.il   הנחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160

חוק תרומת ביציות

“ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה” כבר אמר המשורר, ואכן, ילדים הם הטעם לחיינו והסיבה לכל דבר כמעט שאנחנו עושים. אבל לצערנו, יש זוגות שלא יכולים להביא ילדים לעולם, לא יכולים להגשים את החלום הזה וזה יכול להיות מסיבות שונות. יכול להיות שספירת הזרע של הגבר נמוכה ואין זרעונים שיכולים להפרות את הביצית, ויכול להיות…

עוד...

Skip to content