תרומת ביצית בישראל: למי היא מיועדת ומי מורשת לתרום?

זוגות ויחידים רבים נתקלים במהלך חייהם בקשיי פוריות או שאינם יכולים להביא לעולם ילדים בנסיבות שונות למשל כאשר מדובר באישה שאינה מצליחה להרות או כאשר קיים צורך בתהליך פונדקאות לזוגות גייז. במקרים רבים, חלק מהפתרון לכך הוא בקבלת תרומת ביצית וביצוע הפריה חוץ גופית (IVF) באם המיועדת או בפונדקאית. 

ניתן לקבל תרומת ביציות מתורמות במדינות שונות בעולם אך הבחירה הראשונה של ישראלים היא קבלת תרומת ביצית בישראל. אם אתם שוקלים קבלת ביצית בישראל או שאת אישה המעוניינת לתרום ביציות, אלה הדברים שחשוב שתדעו על תהליך תרומת ביציות בארץ.

מהו הנוהל לתרומת ביציות בישראל?

הליך תרומת ביציות נועד לאפשר לנשים בגילאי 18-54, שאינן מסוגלות להיכנס להריון מביציות שלהן, ללדת ילדים באמצעות קבלת תרומת ביצית מנשים אחרות.

תורמת ביציות יכולה להיעשות על ידי אישה שעוברת בעצמה טיפולי פוריות או מתנדבת בת 21-35 שאינה עוברת טיפולי פוריות.

הנוהל עבור אלו המעוניינים בקבלת ביציות

מי זכאי לקבלת תרומת ביציות?

כאשר קיימת בעיה רפואית שבגינה אישה בגילאי 18-54 אינה יכולה להיכנס להריון וקיימת הצדקה רפואית לשימוש בביצית מאישה אחרת, יעדכן הרופא המטפל את האישה באשר ליכולתה להגיש בקשה לקבלת תרומת ביצית ולגבי פרטי ההליך.

מה צריך לעשות לאחר קבלת ההחלטה לעבור תהליך של קבלת תרומת ביציות?

קבלת ההחלטה לקבל תרומת ביצית אינה פשוטה אך היא מהווה את הצעד הראשון לתהליך שבסופו יגיע הילד המיוחל. אלה הדברים שצריך לעשות, צעד אחר צעד:

הגשת בקשה רשמית – האישה תעביר בקשה לרופא האחראי ביחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים באמצעות “טופס בקשה לקבלת תרומת ביצית”. לבקשה יצורפו חוות דעת רפואיות של גינקולוג ורופא המשפחה המטפל.

עדכון פרטים אישיים במאגר וילודים – האישה, ובן / בת זוגה (במידה ויש לה בן או בת זוג), יחתמו על “טופס הסכמה להכללת פרטיהם האישיים במאגר המאגר והילודים”.

הסכם בין שותפים – אם לאישה יש בן או בת זוג אך הם אינם נשואים כחוק, הם יידרשו להציג “הסכם בין שותפים להפריה חוץ גופית”.

הסכמה להכללת פרטים אישיים במאגר הילודים – הנמענת (ובן או בת זוגה) תיתן את הסכמתה להכללת פרטיה האישיים במאגר המידע של משרד הבריאות ובמרשם הילודים בבית המשפט.

ועדת חריגים – אם האישה מעוניינת לקבל תרומה מתורמת נשואה או שאינה בת דתה או מאישה המוכרת לה, יפנה הרופא האחראי או הנמען לוועדת החריגים באמצעות “טופס בקשה לועדת חריגים”.

שמירה על אנונימיות התורמת – מבקשת הבקשה לא תקבל מידע המזהה את התורמת (אלא אם התרומה מיועדת למקבלת שנקבעה מראש באישור ועדת החריגים, כלומר הנמענת מכירה את התורמת מלכתחילה).

הרופא האחראי/המטפל רשאי להעביר למקבלת מידע שאינו מזהה את התורמת אם ישנן סיבות המצדיקות זאת.

תשלום עבור הטיפול – המקבלת נדרשת לשלם אגרה עבור קבלת הטיפול. האגרה תשולם רק לאחר שיקבע מועד לביצוע הטיפול הרפואי להשתלת הביציות בגופה אך טרם ביצוע ההשתלה.

במקרה שנדרשת תרומת זרע אנונימית – יש להשתמש בזרע של תורם מחו”ל.

השתלת ביציות – לאחר קבלת הביציות מהתורמת והפרייתן בהליך של הפריה חוץ גופית, יושתלו הביציות המופרות ברחמה של האם המיועדת או בפונדקאית.

עודפי ביציות מופרות – אם נותרו עודפי ביציות מופרות להקפאה, יש לחתום על טפסי הסכמה להקפאת ביציות מופרות על ידי המקבלת ובן / בת זוגה.

הנוהל עבור תורמת הביציות

מי רשאית לתרום ביציות?

תורמת ביציות יכולה להיות אישה שעוברת בעצמה הליך של הפריה חוץ גופית (IVF) או מתנדבת בת 21-35 אשר מסכימה לעבור הליך של הוצאת ביציות.

בישראל הסכמה לתרומת ביציות ניתנת מרצון חופשי – ועדת האישורים של בית החולים תבחין כי הסכמת האישה לתרום חלק מביצותיה ניתנת בבהירות, מרצונה החופשי ואינה נובעת מלחץ משפחתי, חברתי, כלכלי או אחר.

מהם התנאים לתרומת ביציות?

התורמת אינה יכולה להיות נשואה אלא אם ניתן אישור לחריגה.

התורמת אינה קרובת משפחה של האם המיועדת או של האב המיועד.

שמירה על בריאות התורמת – לפני שאישה יכולה לתרום ביציות, יש לוודא שהליך הוצאת הביציות לא יסכן את בריאותה מעבר לסיכונים הרגילים הכרוכים בהליך מסוג זה. האישה תידרש לעבור בדיקות רפואיות, בדיקות מעבדה וקבלת חוות דעת פסיכולוגית.

הסכמה להכללת פרטים אישיים במאגר המידע והילודים – התורמת תיתן את הסכמתה להכללת פרטיה האישיים במאגר המידע של משרד הבריאות ובמרשם הילודים בבית המשפט.

הגבלת מספר מחזורי החזרת הביציות – התורמת עשויה לעבור עד שלוש החלפות ביציות (נדרש מרווח של 180 יום לפחות בין מחזורי החזרה).

ביטול הסכמה לתרומה – התורמת רשאית לחזור בה מהסכמתה להליכים שיבוצעו בביציות שלה בכל עת לפני ביצוע הליך זה. הסכמה לייעוד ביציות להשתלה ניתנת לביטול בכל עת לפני הפריית הביציות.

שמירה על אנונימיות של מקבלת הביציות – התורמת לא תקבל מידע המזהה את האישה שאליה מועברות הביציות אלא אם ניתן אישור חריג לאפשר תרומת ביצית המיועדת מלכתחילה לאישה ספציפית.

הקצאת הביציות – הביציות שנשלפו במחזור אחד יוקצו ללא יותר משלוש נשים.

פיצוי כספי הניתן לתורמת הביציות

החזר הוצאות ופיצוי כספי כולל לתורמת מתנדבת בגין הליך הוצאת הביציות שבוצע בה לצורך ההשתלה יהיה סכום אחיד לכל התורמות לכל מחזור חילוף.

באופן כללי, העלות הכוללת של הטיפול הדרושה להכנת התורמת תחול על קופת החולים של מקבלת התרומה. את הפיצוי הכספי שמקבלת התורמת, על מקבלי התרומה לשלם והוא לא ממומן על ידי קופת החולים.

סוכנות סורמום מעניקה מגוון שירותי תרומה וקבלת ביציות ופונדקאות בארץ ובחו”ל. צוות הסוכנות מלווה באופן צמוד ומסודר את מקבלי התרומה לאורך כל התהליך.