תרומת ביציות בחו”ל – כל מה שצריך לדעת

כל הנושא של תרומת ביציות עבר מהפך בשנים האחרונות עד שכיום אפשר לקבל תרומת ביציות גם בחו”ל גם כאשר מדובר בנשים ישראליות. למעשה מתבצע ההליך של תרומת הביציות על ידי רופאים ישראלים כאשר ישנו אישור של יחידות IVF בארץ אשר אלה מאשרות את העבודה יחד עם היחידות הפועלות לשם כך בחו”ל.

מי זקוקה לתרומת ביציות?

למעשה נועד ההליך של תרומת ביציות עבור נשים הנמצאות עדיין בגיל הפוריות אך מסיבות שונות הן לא מסוגלות להשיג היריון באופן עצמאי בעזרת הביציות שלהן. הן תוכלנה להגיע להיריון בעזרת תרומה אותה הן תקבלנה מנשים אחרות. תרומת הביציות נועדה בגדול עבור נשים אשר בטווח הגילאים 18 – 54.

כל אישה יכולה למעשה לתרום ביצית לאישה אחרת. מדובר בהתנדבות שלא ממש מגבילה את הנשים התורמות. בגדול, ישנה הגבלה אחת על גילה של התורמת, שהוא אמור לנוע בטווח של 21-35.

זו יכולה גם להיות אישה אשר היא עצמה מצויה בתהליך של טיפולי הפריה.

נסביר להלן על אודות התהליך הצפוי לאישה אשר רוצה לקבל תרומת ביצית, כמו כן נרחיב מעט על הפרוצדורה הצפויה לאישה שרוצה לתרום מביציותיה לאישה אחרת.

התהליך עבור אישה שרוצה לקבל תרומת ביצית –

 • החלטה – לפני הכול אמורה האישה לקבל החלטה ברורה כי היא אכן מעוניינת להרות בעזרת ביצית אותה היא תקבל כתרומה מאישה אחרת.
 • זכאות – על האישה לבדוק כי היא זכאית אכן לקבל תרומה כזו מאישה אחרת. האישה אמורה להיות בגיל הפוריות שזה אומר בטווח הגילאים שבין 18-54. האישה שמבקשת את תרומת הביציות, אמורה להיות כזו הסובלת מבעיה רפואית כלשהי אשר זו מונעת ממנה להרות באופן טבעי ללא תרומה. האישה אמורה לקבל את המידע מהרופא האישי שלה כאשר הוא אמור ליידע אותה בדבר הזכות שלה לקבל תרומת ביצית של אישה אחרת הוא גם אמור ליידע אותה בדבר כל התהליך הצפוי.
 • הגשת טופס בקשה – האישה המקשת אמורה למלא טופס בקשה לקבלת תרומת ביצית לנתרמת כאשר אליו היא צריכה לצרף את חוות הדעת הרפואית אותו היא קבלה מהרופא האישי שלה, רופא המשפחה וכן מרופא הנשים המטפל בה. את הפנייה שלה יחד עם הטפסים הרלוונטיים, עליה להעביר אל היחידה להפרייה חוץ גופית.
 • הסכמה לרישום במאגר מידע – על בני הזוג לחתום על טופס בו הם מסכימים כי הפרטים האישיים שלהם יהיו כלולים במרשם היילודים ובמאגר המידע. גם בני זוג אשר אינם נשואים צריכים להציג טופס חתום המכיל ‘הסכם בין בני זוג להפריה חוץ גופית’. בני הזוג אמורים שניהם לתת את ההסכמה המלאה כי הפרטים שלהם ייכנסו אל מאגר המידע במשרד היילודים בבית המשפט כמו גם במשרד הבריאות.
 • וועדת חריגים – ”טופס פנייה לוועדת חריגים” זהו טופס אותו יש להגיש רק כאשר ישנה בקשה חריגה כמו לדוגמא קבלת תרומת ביצית מאישה ספציפית המוכרת לאישה המבקשת או לחילופין כאשר אישה רוצה לקבל תרומת ביצית מאישה נשואה או לחילופין מאישה אשר היא אינה בת דתה.
 • אנונימיות של התורמת – באופן כללי אי אפשר לקבל מידע על תורמת הביציות והאישה שמקבל את התרומה לא תוכל לדעת מי זו שלמעשה תרמה לה את ביציותיה. אלא אם כן מדובר באישה שבקשה לקבל תרומה ספציפית מאישה מסוימת על ידי פנייה אל וועדת חריגים.

כאשר ישנן סיבות המצדיקות את העברת המידע לאישה בדבר התורמת יוכל הרופא לנדב לאשיה אי אלו פרטים על אודות התורמת אך הוא לא יוכל לנפק מידע נוסף אשר יאפשר את הזיהוי המלא של תורמת הביציות.

 • ביצוע תשלום – התשלום עבור תרומת ביציות עומד על כעשרת אלפים ₪. התשלום מתבצע רק לאחר שהתהליך כבר הושלם וכבר נקבע התאריך אשר בו ניתן יהיה לבצע אותו בפועל.
 • ביצוע הפרוצדורה בפועל – ההפרייה של הביציות מתבצעת כמובן באמצעות הפרייה חוץ גופית כאשר רק לאחר ההפרייה משתילים את העוברים בגופה של האישה. על פי רוב תקבל האישה את כל המידע על ידי הרופא המטפל בה.
 • הקפאה של ביציות עודפות – כאשר ישנן ביציות מופרות עודפות אפשר יהיה להקפיא אותן ולשמור עליהן לשימוש עתידי. אך קודם לכן יש להחתים את שני בני הזוג כי הם אכן מסכימים כי יקפיאו את הביציות העודפות.

ביצוע התרומה מצד התורמת

איך למעשה מתבצעת התרומה על ידי תורמת הביציות?

 • פנייה אל יחידה להפרייה חוץ גופית – האישה שרוצה לתרום ביצית אמורה לפנות אל יחידה להפרייה חוץ גופית בבית חולים מוכר. שם היא תקבל הסבר מלא על כל התהליך של תרומת הביציות, איך וכיצד זה אמור להתבצע בפועל.

זה כולל את ההכנה לקראת השאיבה, את השאיבה בפועל כולל הסבר על כל הסיבוכים וכל הסיכונים שעשויים להתלוות לתהליך.

 • הסכמה -היא אמורה לחתום על הסכמה לביצוע התהליך כולל הסכמה לרישום הפרטים האישיים שלה במאגר המידע ומרשם היילודים.
 • בדיקות – האישה אמורה לעבור סדרה של בדיקות רפואיות הן גופניות והן פסיכלוגיות על מנת לוודא כי היא אכן כשירה לעבור את ההליך.
 • מידע לאחר הטיפול – היא תקבל מידע כמה ביציות נשאבו והיא רשאית לבקש כי יקפיאו חלק מהביציות לצרכי מחקר או שימוש עתידי.

התהליך בחו”ל למעשה מתבצע על ידי מערך התקשרות העובר דרך היחידות המציעים טיפולי הפריה חוץ גופית כאן בארץ כאשר הן אחראיות לארגון של כל הפרוצדורה שכרוכה בתהליך העברת הביציות אל המטופלות שזה אומר העברת הביציות לארץ.