[email protected]   הנחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160

פרופ’ דוד מק’אלה

פרופ' דוד מק'אלה

פרופ’ דוד מק’אלה

פרופ’ דוד מק’אלה הוא מנהל רפואי של מרכז ההפריה בגאורגיה . פרופ’ מק’אלה הוא אמבריולוג מומחה לבקרת איכות ההפריה חוץ גופית וסגן מנהל מרכז ההפריה באוניברסיטת ניו-יורק.
Nee York University Langone Medical Center
דוד מק’אלה מתמחה בתחום ההפריה חוץ גופית משנת 1983, פרסם וחיבר מאמרים וספרים מדעיים רבים בנושא, מנהל מחקרים מדעיים וקליניים שונים בתחומי הפוריות, משתתף בקונגרסים בינלאומיים שונים של האגודה לאמבריולוגיה ורבייה אנושית הבינלאומית , נשיא ומדען ראשי ב – McCulloh associates

מרצה וחבר בחוג בריאות האישה בבית הספר לרפואה בניו ג’רסי – New Jersey medical school,UMDNY

פרופ’ דוד מק’אלה מהווה יסוד עיקרי במרכז גאורגי-אמריקאי לרפואת פוריות.

Skip to content