fbpx

פונדקאות והלכה

כל מה שרציתם לדעת על פונדקאות והלכה

הבאת ילד לעולם באמצעות אם פונדקאית הוא הליך ארוך ומורכב, הכרוך בשאלות רבות ובדילמות ועניינים רבים מגוונים – אחת מהן היא השאלה ההלכתית. גם זוגות המגדירים את עצמם כחילונים גמורים, רצוי שיהיו בקיאים במשמעות ההלכתית של הפונדקאות, ובמצבו ההלכתי של התינוק שעתיד להיוולד ולהצטרף למשפחה.

בישראל מספר זרמים דתיים והלכתיים שונים ויש לדעת כי אין ביניהם תמימות דעים. כל קהילה, זרם ומגזר מפרסמים את האישורים, ההקלות והאיסורים בנפרד, בתחום הפונדקאות כמו בכל תחום אחר. יחד עם זאת, השורה התחתונה היא אופטימית, משום שעבור כל הזרמים מצוות פרו ורבו הן חשובות ומשמעותיות. בהיעדר כל דרך אחרת להביא ילדים לעולם – הליך הפונדקאות מותר ומאושר מבחינה הלכתית.

תהליכי הפונדקאות בישראל מתבצעים תחת פיקוח ובקרה קפדניים של ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות. בין אנשי המקצוע הנמנים על חברי הוועדה ניתן למצוא גם רב, הנותן את דעתו על נושאים דתיים והלכתיים. לעיתים אף קורה שזוגות המעוניינים להתחיל בפונדקאות נרתעים מנוכחות הרב בוועדה ומהמקום המרכזי שתופסת ההלכה בדיונים על אישור ההליך ובעקרונות המנחים אותו. עם זאת, יש לדעת כי נשים דתיות רבות משמשות כאם פונדקאית בעצמן, לאחר שקיבלו את האישור ההלכתי לעשות זאת. במלים אחרות, ההלכה אינה מהווה מכשול בפני הורים המבקשים להגשים את חלומם להיות הורים באמצעות פונדקאות.

פונדקאות בהלכה

פונדקאות והלכה

עקרונות הפונדקאות על פי ההלכה

העקרונות המתווים את פעולת הרב המעורב באישור הליך הפונדקאות על ידי הוועדה של משרד הבריאות הם כי:

  • על פי חוק הפונדקאות בישראל, על האם הפונדקאית המיועדת להשתייך לאותה הדת שאליה משתייכים ההורים המיועדים.
  • האם הפונדקאית המיועדת לא יכולה להיות נשואה, אלא רק רווקה או גרושה.
  • אסור שתתקיים קרבה משפחתית כלשהי בין האם הפונדקאית לבין מי מההורים המיועדים.
  • האישור ההלכתי לביצוע פונדקאות מתקבל על בסיס ההנחה שהאם הפונדקאית תיכנס להריון כתוצאה מהתערבות רפואית חיצונית ולא כתוצאה של קיום יחסי אישות.

למרות עקרונות ברורים אלה, ישנם תקדימים לא מעטים לפסיקות שניתנו על ידי רבנים מוכרים ונחשבים, שהקלו על זוגות שלא מצאו אם פונדקאית העומדת בקריטריונים. כך, למשל, פסיקה שאישרה לאישה נשואה לשמש כפונדקאית לאחר שההורים המיועדים אמרו נואש מלמצוא רווקה או גרושה לשם כך.

אנו בסורמום פועלים לפי דרישות ההלכה בפונדקאות, כפי שנקבעו על ידי משרד הבריאות והרבנות הראשית. מידע נוסף בנושא ועל חוק הפונדקאות בכלל תוכלו לקרוא בקישור הבא.

Back to Top
Product has been added to your cart