מהו הסכם פונדקאות ומדוע הוא נחוץ

תחילת הפונדקאות בעולם לוותה בדילמות מוסריות ושאלות חוקיות רבות כל כך שנוצר הצורך לעגן את ההליך בהסכמים מסודרים כדי למנוע שיבושים ועגמת נפש. הסכם פונדקאות הוא ההבדל שבין פונדקאות חוקית שמתנהלת על מי מנוחות לבין הליך עתיר שיבושים.

מי שזוכר את תחילת ההיסטוריה של הפונדקאות זוכר גם מאבקים משפטיים שנולדו כתוצאה ישירה מכך שהתחום לא היה מוסדר עדיין חוקית ומשפטית. כל מאבק כזה קבע תקדים משפטי שהדריך את המומחים השונים בבואם לקבוע כיצד ייראה הסכם פונדקאות בין ההורים המיועדים לבין האם הפונדקאית, תוך שקלול כל ההיבטים – חוקי, רפואי, פסיכולוגי, דתי הלכתי וכספי. התוצאה הברורה של זה בישראל היא חוק ההסכמים לנשיאת עוברים – אישור הסכם ומעמד היילוד, בדיוק כדי להימנע מאי הבנות ומהליכי פונדקאות לא חוקית ולא מוסרית.

למה חשוב לחתום על הסכם הפונדקאות?

הסכם הפונדקאות מבטיח לכם שהפונדקאית נבחרה אחרי מיון קפדני שבו נבחנו מצבה הרפואי והנפשי, היעדר העבר הפלילי שלה, הכשירות הגופנית והנפשית לשאת בהליך כשהיא מבינה היטב שהתינוק יימסר להורים המיועדים ושההוצאות של ההריון והלידה ישולמו על ידי ההורים כחוק. זה מונע א כל הדילמות המוסריות מי מגדל את התינוק ולמי הוא שייך, וזה חיוני במיוחד למי שעובר הליך זה בחו”ל וצריך לרשום את התינוק חוקית במרשם התושבים ולקבל עבורו מעמד של אזרח. כל הליך פונדקאות שאינו חוקי עלול לגרום למצב שבו ייחקר הסיפור ועלולים אף להעמיד לדין את המעורבים בפרשה. כמו כן, יש לוודא שההסכם מבטיח לא רק את זכויות ההורים המיועדים ואת זכות התינוק, כי אם גם את זכויות האם הפונדקאית, לוודא שהיא עושה הכל מרצון חופשי והיא מודעת לכל ההליך, ואינה מאולצת לכך בכפייה. זה חשוב במיוחד במדינות זרות שבהן יש לכם מעורבות קטנה ומצומצמת והכל נעשה במקום.

הוועדה לאישור הסכמים לנשיא עוברים

הוועדה הישראלית לאישור הסכמים אלה נוקשה מאוד בהליכים הממושכים ובקריטריונים שלה ולכן מומלץ להתחיל בהליך כמה שיותר מוקדם ולעשות את זה בליווי משפטי של עורכי דין שמכירים את התחום על בוריו ואת כל דקויות החוק. ההסכם ביניכם לבין האם הפונדקאית יובא בשלב כלשהו לאישור בוועדה ולכן הוא חייב להיעשות מלכתחילה כחוק ובדרך הרצויה ועם כל הגילוי הנאות הנדרש. ההורים המאמצים מקבלים לידיהם תינוק ויכולות להיות לכך השלכות רבות ולכן משרד הבריאות חייב לפקח על כך מתחילת התהליך כדי למנוע בעיות בהמשך.

מהו הסכם הפונדקאות?

כאמור, זהו הסכם שחותמים עליו האם הפונדקאית, היא האם הנושאת את העוברים, וההורים המיועדים. אין זה משנה מי ההורים ואם מדובר בגבר ואישה, זוג חד מיני או הורה יחידני, גבר או אישה. מכיוון שמדובר בזוג שאינו יכול להביא לעולם ילד בדרך אחרת זה חשוב מאוד לפרט הכל בהסכם ולהבטיח את כל הסעיפים שמוסרים לידיכם תינוק לאחר הלידה מידי האם הפונדקאית. ההסכם מלווה גם בהסכם כספי שמחייב את ההורים המיועדים לשאת בהוצאות ההריון והלידה של האם הנושאת, וזה כולל גם הוצאות אישיות שונות.

מהי חשיבות החתימה על ההסכם?

כאמור, מלבד הסדרת המסירה של התינוק והתחייבויות לשמור על הריון תקין ועל בריאותה ועל תשלום הוצאות, הפן המוסרי חשוב במיוחד. כדי לוודא שהאישה עושה זאת מרצונה החופשי ולא בכפייה ולא בגלל לחץ כלשהו שהופעל עליה, פיזי או נפשי או סחטנות כלשהי, חשוב שהיא גם תשתתף בניסוח ההסכם ותחתום עליו מרצונה החופשי בלבד. זה ימנע מכם הסתבכות בגלל פונדקאיות שעושות זאת בגלל תמורה כספית שהיא אינה חוקית, או בגלל אינטרסים זרים אחרים. בגלל זה מלווה את כל ההליך צוות אנשי מקצוע שונים מכל תחום. האישה חייבת לעבור ועדה של משרד הבריאות, להגיש מסמכים רבים ואישורים על כשירותה, ועל עמידתה בתנאים כמו היעדר עבר פלילי, לא מעשנת ולא צורכת אלכוהול וסמים, הרתה וילדה כמה פעמים, בת גיל מסוים, לידות והריונות תקינים ועוד.

איך חותמים על ההסכם?

ההסכם מלווה גם על ידי נציג משפטי של המדינה, עורך דין שמונה לכך על ידיה. משרד הבריאות מפקח על כל ההליך והחתימה נעשית במעמד כל הצדדים להסכם. מוודאים שכל ההשלכות הרפואיות והמשפטיות מובנות לצדדים ובמיוחד לאם הנושאת, ומוודאים שכולם מסכימים מרצונם וממשיכים מכאן הלאה בתהליך זה.

מהי הוועדה לאישור הסכמים לנשיא עוברים?

משרד הבריאות מפקח על כל הליך הפונדקאות בישראל וכל זוג שרוצה בכך וכל אישה שמתנדבת לכך חייבים להגיש מסמכים ואישורים ולעמוד לבחינת הוועדה. גם אם עשיתם את ההליך באופן עצמאי כולל ההתקשרות ביניכם, הוא עדיין חייב לעמוד לאישור הוועדה במשרד הבריאות ולקבל תוקף חוקי. החוק מפרט את מה שצריך להיות בהסכם שבין האם הנושאת עובר שנוצר כתוצאה מהפריה חוץ גופית של זרע הבעל והביצית, בדרך כלל של תורמת ביצית. העובר מוחזר לרחם האם הנושאת למשך ההריון והלידה. לאחר מכן היילוד יימסר להורים המיועדים. ההסכם והחוק מיועדים לנשים בגיל הפוריות שאינן יכולות להרות בעצמן בגלל סיבות שונות ולכן נזקקות לאם פונדקאית. ההסכם מוגש לוועדה לאישור והיא בוחנת את המסמכים שמוגשים אתו, מזמנת את הצדדים לדיון בפניה ויכולה לדרוש מכם עוד חומר כדי להבהיר מצבים שונים. הוועדה תאשר את ההסכם אם הוא עומד בכל תנאי החוק ורואה עצמה רשאית לדון בו שוב אם השתנו נתונים ותנאים מסוימים ממה שצוינו בתחילת ההליך ואם טרם נעשתה ההפריה באם הפונדקאית. בוועדה יושבים רופאים מתחומים שונים, פסיכולוג קליני, עובד סוציאלי, נציג ציבור משפטן, איש דת שמתאים לדעת הצדדים להסכם. כל עוד אתם עומדים בתנאים אין לכם ממה לחשוש מאי אישורו.