לא תוכלו לצאת לדרך בלעדיו: הסכם פונדקאות

הסכם המאשר ששני הצדדים, הן ההורים המיועדים והן האישה שתשמש כאם פונדקאית, כשירים מכל בחינה לעבור תהליך פונדקאות, הוא הבסיס לכל התהליך. מהם התנאים שיש לעמוד בהם?

הדרך להגשמת החלום הכה בסיסי – להיות הורים, משתנה בין זוג לזוג, כאשר יש את בני המזל המצליחים להתעבר בקלות באופן טבעי, יש את אלו המתקשים ופונים לסיוע של טיפולי פוריות ובסופו של דבר מצליחים להיכנס להריון, כאשר האם נושאת את עוברה ברחמה ויולדת אותו, ויש את אלו שניסו הכל, חוו כישלונות צורבים ומתסכלים, ולבסוף החליטו לפנות לדרך של הבאת ילדים לעולם באמצעות פונדקאות. 

בעידן החדש, בו ישנם הרבה זוגות יוצאי דופן כמו זוגות חד מיניים, זוגות בהורות משותפת ואף נשים וגברים יחידים המבקשים להפוך להורים, הליכי פונדקאות מהווים פתרון אידיאלי במקרים רבים. עם זאת, נכון לעכשיו, פונדקאות בישראל

מותרת לפי החוק לנשיאת עוברים, רק לזוגות הטרוסקסואלים של גבר ואישה נשואים, וכן לנשים המבקשות להפוך לאמהות יחידניות.  

המשמעות של החוק לנשיאת עוברים ושל הסכם הפונדקאות

כידוע, הליך הפונדקאות כרוך בבירוקרטיה רבה, ואישורים שונים שעליכם להשיג כתנאי להתחלת התהליך. אחד האישורים הראשונים והחשובים, בלעדיהם לא תוכלו לצאת לדרך, הוא הסכם פונדקאות, שייחתם ביניכם, ההורים המיועדים, לבין האישה העומדת לשאת עבורכם את העובר וללדת אותו, הלא היא האם הפונדקאית.

במסגרת הסכם זה, שני הצדדים חתומים ומתחייבים לכך שהאם הפונדקאית עומדת לעבור תהליך בו תושתל בגופה ביצית מופרית למטרת התעברות, ובשסופו של התהליך, לאחר הלידה, היא תמסור את הרך הנולד להורים המיועדים. 

לאחר חתימת שני הצדדים על ההסכם, הוא מועבר לוועדת האישורים, שבסופו של דבר תקבע – האם ההסכם עומד בכל התנאים שנקבעו בחוק ואם כן, הוא יאושר.

מהם התנאים שיש לעמוד בהם בכדי שההסכם לנשיאת עוברים יאושר?

אמנם הסכם הפונדקאות הוא אחד הצעדים הראשונים שיש לעשות בכדי להתחיל בתהליך, אך עוד לפני שמגיעים אליו, יש להשיג אישור ספציפי מוועדת האישורים.

כל אחד מהצדדים, הן ההורים המיועדים והן האישה העומדת לתפקד כאם פונדקאית, צריכים לעמוד בתנאים מסוימים מאוד על מנת לקבל את ההסכם לידיהם.

התנאים שההורים המיועדים צריכים לעמוד בהם על מנת לקבל את האישור

כאמור, לפי החוק בישראל, רק זוגות הטרוסקסואלים של גבר ואישה ונשים החיות ללא בן זוג המבקשות להפוך לאמהות יחידניות – זכאים לעבור תהליך פונדקאות בארץ. אם כך, זהו התנאי הראשון.

כמו כן, ההורים המיועדים חייבים להיות תושבי ישראל, בגירים, כאשר גיל האישה אינו גבוה מ-53 במועד הגשת המסמכים, או אינו גובה מ-54 בעת החתימה על ההסכם.            

האם המיועדת צריכה להוכיח באמצעות אישור רפואי, שאינה יכולה להתעבר, לשאת הריון תקין, או שהריון עלול לסכן את בריאותה.

בנוסף, הן האם הפונדקאית והן האם המיועדת, צריכות להשתייך לאותה הדת. במקרה ששני הצדדים אינם יהודים, יתכנו חריגות מתנאי זה, הנתונות לשיקול חברי ועדת האישורים.

על כל הצדדים לחתום ולאשר כי ההסכם שהם עומדים לחתום עליו – נעשה מתוך רצונם החופשי ולא מתוך כפייה או מסיבה אחרת. 

כמו כן, יש לקבל אישור מגורם רפואי מומחה, שחווה את דעתו ואישר את ההתאמה והכשירות של ההורים המיועדים לעבור את התהליך הרגיש והמורכב, כמו גם אישור פסיכולוגי המאשר התאמה זו. אישורים אלו מוכיחים שאין חשש לפגיעה בבריאותם של ההורים המיועדים, הן הנפשית והן הפיזית, בעקבות התהליך.

בנוסף, על ההורים לאשר כי הם עברו ייעוץ ואף מודעים לאופציות נוספות להורות, כגון אימוץ ועוד. 

בנוסף, במסגרת ההסכם שני הצדדים מתחייבים כי התהליך כולו יתבצע בישראל – החל משלב ההפריה, המשך בתקופת ההריון וכלה בלידה.

במקרים חריגים, הועדה מאשרת שחלק מהתהליך יתבצע מחוץ לגבולות המדינה. 

לבסוף תידרשו לחתום גם על טופס לוויתור סודיות רפואית, וכן על הסכמה לגישה למידע בנוגע לרישומים פליליים.

התנאים שהאם הפונדקאית צריכה לעמוד בהם

מאחר ומדובר בהליך כה ייחודי, הכרוך בלא מעט סיכונים – הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית, על האם הפונדקאית לעמוד בתנאים רבים, שמטרתם הבסיסית היא לדאוג לשלומה ולשמור על בריאותה מבעוד מועד.

בין התנאים שעל האם הפונדקאית לעמוד בהם, ראשון הוא הגיל – היא צריכה להיות בין גיל 22 ל-38, בעת החתימה על ההסכם. כמו כן, עליה להיות תושבת ישראל, ורווקה (במקרים מיוחדים בלבד, ניתן אישור לאישה נשואה לתפקד כאם פונדקאית).

על האם הפונדקאית להתחייב כי אין לה קשר משפחתי באשר יהיה עם מישהו מההורים המיועדים. 

כמו כן, האישה הזו חייבת להיות אחת שעברה לפחות הריון אחד שהסתיים בלידה מוצלחת ותקינה. עם זאת, עליה להוכיח שלא עברה יותר מארבע לידות, ולא ילדה יותר מפעם אחד כאם פונדקאית. 

בנוסף, האם הפונדקאית תידרש לחתום על טופס ויתור על חיסיון רפואי, וגם על אישור שהיא מוכנה לשאת את העובר מתוך רצון חופשי בלבד. כמו כן, עליה להציג אישורים רפואיים ופסיכולוגיים שהיא כשירה לעבור את התהליך, ושאין חשש לפגיעה בבריאותה – לא הפיזית ולא הנפשית. בנוסף, מומחה מתחום הגנטיקה והילודה צריך לאשר כי היא מתאימה לעבור את התהליך. 

המקרים בהם הוועדה לא תאשר את האישה לשמש כאם פונדקאית

במקרים הבאים, לא יתקבל האישור המיוחל של הוועדה:

במקרה שהאישה עברה יותר מניתוח קיסרי אחד, במקרה שילדה יותר מארבע פעמים, במקרים בהם האישה ילדה לפני שבוע 35 להריון, ובמקרים שהתינוק שילדה היה מתחת לאחוזון 5 במשקל הלידה. כמו כן, אם במהלך ההריונות הקודמים של האישה היא סבלה מסוכרת, לחץ דם גבוה, רעלת הריון או השמנת יתר – היא לא תוכל לשמש כאם פונדקאית.