כל מה שכדאי לדעת על תרומת ביציות בארץ

הליך תרומת ביציות הינו נפוץ כאשר קיים צורך בביצוע טיפולי פוריות. החוק לתרומת ביציות בישראל חוקק בשנת 2010 ומסדיר את עניין תרומת הביציות ואת רישום הילדים שנולדו מתרומת ביצית במאגר מוסדר וחסוי. הליך תרומת הביציות נועד לאפשר לנשים שאין יכולות להרות מהביציות שלהן, להביא לעולם ילד באמצעות תרומת ביציות של אישה אחרת. תורמת ביצית יכולה להינתן על ידי אישה שעוברת בעצמה טיפולי פוריות או מתנדבת בת 21-35 שאינה עוברת טיפולי פוריות. תהליך התרומה כפוף במספר תנאים החלים על התורמת ועל מקבלת התרומה. 

מי יכולה לתרום ביציות?

תרומת ביציות בארץ יכולה להיעשות על ידי אישה שעוברת בעצמה הליך של הפריה חוץ גופית (IVF) או מתנדבת אשר מסכימה לעבור הליך של הוצאת ביצית.

  • גיל התורמת המתנדבת: 21-35
  • הסכמה לתרומת ביציות ניתנת מרצון חופשי: לאחר בחינה ואישור של ועדת האישורים שהמתנדבת נותנת את הסכמתה לביצוע תרומת ביציות מתוך רצון חופשי וללא לחץ כלשהו.
  • קרבה: התורמת אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים.
  • מצב משפחתי: התורמת אינה נשואה (אלא אם ניתן אישור חריג).
  • מצב רפואי: לפני שאישה יכולה לתרום ביציות, יש לוודא שהליך הוצאת הביציות לא יסכן את בריאותה (מעבר לסיכונים הרגילים הכרוכים בהליך מסוג זה) לשם כך התורמת תידרש לעבור בדיקות רפואיות, קבלת חוות דעת פסיכולוגית ובדיקות מעבדה.
  • רישום במאגר: התורמת תיתן את הסכמתה להכללת פרטיה האישיים במאגר המידע של משרד הבריאות ובמרשם הילודים בבית המשפט.
  • הגבלת מספר מחזורי החזרת ביציות: התורמת יכולה לעבור עד שלושה מחזורי חילוף ביציות (נדרש מרווח של 6 חודשים לפחות בין מחזורי החזרה).
  • ביטול הסכמה לתרומה: התורמת רשאית לחזור בה מהסכמתה להליכים שיבוצעו בביציות שלה בכל עת לפני ביצוע הליך זה. הסכמה לייעוד ביציות להשתלה ניתנת לביטול בכל עת לפני הפריית הביציות.
  • אנונימיות של מקבלת התרומה: התורמת לא תקבל מידע המזהה את האישה שאליה מועברות הביציות (אלא אם ניתן אישור חריג לאפשר תרומת ביצית המיועדת מלכתחילה לנמענת מסוימת).
  • הקצאת הביציות: הביציות שנשלפו במחזור אחד יוקצו ללא יותר משלוש נשים.

מה התנאים לקבלת תרומת ביצית בארץ?

כאשר קיימת בעיה רפואית שבגינה אישה אינה יכולה להיכנס להריון וקיימת הצדקה רפואית לשימוש בביצית מאישה אחרת, היא תוכל להגיש בקשה לקבלת תרומת ביצית ותקבל מידע מהרופא המטפל בנוגע לפרטי התהליך. 

מקבלת התרומה הינה אישה בגילאי 18-54.

אלו שלבים כרוכים בקבלת תרומת ביציות? 

הגשת בקשה רשמית – האישה תעביר בקשה לרופא האחראי ביחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים באמצעות “טופס בקשה לקבלת תרומת ביצית” בצירוף חוות דעת רפואיות של גניקולוג ורופא משפחה.

עדכון פרטים אישיים במרשם הילודים – האישה ובן זוגה (במידה ויש לה בן זוג), יחתמו על “טופס הסכמה להכללת פרטיהם האישיים במרשם הילודים.

הסכמה להכללת פרטים אישיים במאגר וילודים – מקבלת התרומה תיתן את הסכמתה להכללת פרטיה האישיים במאגר המידע של משרד הבריאות ובמרשם הילודים בבית המשפט.

הסכם בין שותפים – אם לאישה יש בן זוג אך אינה נשואה לבן זוגה, הם יידרשו להציג “הסכם בין שותפים להפריה חוץ גופית”.

תשלום עבור הטיפול – מקבלת התרומה נדרשת לשלם אגרה עבור קבלת הטיפול. האגרה תשולם לאחר שנקבע מועד לביצוע הטיפול הרפואי להשתלת הביציות בגופה ולפני ביצוע ההשתלה.

פניה לועדת חריגים – אם האישה מעוניינת לקבל תרומה מתורמת נשואה או שאינה בת דתה או מאישה המוכרת לה, יפנה הרופא האחראי או הנמען לוועדת החריגים באמצעות “טופס בקשה לועדת חריגים”.

שמירה על אנונימיות התורמת – הנמענת לא תקבל מידע המזהה את התורמת (אלא אם התרומה מיועדת למקבלת שנקבעה מראש באישור ועדת החריגים).

במקרה שנדרשת תרומת זרע אנונימית יש להשתמש בזרע של תורם מחו”ל.

השתלת ביציות – לאחר קבלת הביציות מהתורמת והפרייתן (בהליך IVF), הביציות יושתלו ברחמה של האם המיועדת. אם נותרו עודפי ביציות מופרות המיועדות להקפאה, יש לחתום על טפסי הסכמה להקפאת ביציות מופרות על ידי המקבלת ובן זוגה (אם קיים).

מהו הפיצוי הכספי עבור תרומת ביציות?

החזר הוצאות ופיצוי כספי כולל לתורמת בגין הליך הוצאת הביציות שבוצע בה לצורך ההשתלה יהיה סכום אחיד לכל התורמות, על סך של 20,316 ₪ עבור כל שאיבה.

הפיצוי הכספי לתורמת מטופלת יהיה מחצית מהתשלום שניתן לתורמת מתנדבת. חל איסור על מתן תשלום נוסף לתורמת מעבר לסכומים הקבועים בחוק.

על מי חל מימון הליך תרומת ביציות?

באופן כללי, העלות הכוללת של הטיפול הדרוש להכנת התורמת תחול על קופת החולים של מקבלת התרומה. הפיצוי הכספי שמקבלת התורמת ממומן במלואו על ידי מקבלי התרומה. כאשר התרומה ניתנת על ידי תורמת שזהותה ידועה לנמענת, עלות הטיפולים חלה על קופת החולים אליה משתייכת הנמענת.

גם כאשר התרומה ניתנת על ידי תורמת באופן אנונימי, עלות הטיפולים חלה על קופת החולים שאליה משתייכת מקבלת התרומה.

האחריות של קופת החולים לשלם עבור הטיפול ההורמונלי וכן על הוצאת הביציות והשתלה חלה גם כאשר הטיפול אינו מסתיים בשאיבת ביציות מגופה של התורמת.

הליך תרומת ביציות באמצעות סוכנות “סורמום”

סוכנות הפונדקאות “סורמום” מלווה נשים וזוגות הזקוקים לתרומת ביצית להריון של האם המיועדת או תרומת ביצית לפונדקאות. הסוכנות מאפשרת התאמה מיטבית של תרומת ביציות להורים המיועדים ומלווה אותם לאורך כל התהליך. הסוכנות מעניקה גם שירותי תרומת ביציות בחו”ל מתוך מאגרים איכותיים של תורמות. נשים וזוגות ישראלים הזקוקים לתרומת ביציות יכולים לעבור את התהליך בביטחון ובראש שקט בארץ או בחו”ל בהתאם להעדפותיהם. 

למידע נוסף אודות הליך תרומת ביציות ניתן ליצור איתנו קשר ונשמח לסייע וללוות אתכם בדרך להגשמת חלומכם להרחבת המשפחה.