חוק פדרלי מספר 323-FZ אזרחי הפדרציה הרוסית”

  1. סעיף 55 של החוק הפדרלי “בדבר יסודות ההגנה על בריאותם של אזרחי הפדרציה הרוסית” חוק זה נכנס לתוקפו בתאריך 01.01.2012 והוא מביא עמו מספר שינויים חיוביים בתחום הרגולציה של פונדקאות. סעיף 9 מתאר את השיטה באופן הבא: “הליך פונדקאות כולל נשיאת הריון ולידה של ילד (כולל לידה מוקדמת) בהתאם לחוזה שנחתם בין האם הפונדקאית (אישה הנושאת את העובר ברחמה לאחר השתלת עובר מתורמים) לבין ההורים הפוטנציאליים שתאי המין שלהם שימשו לצורך ההפריה, או לחלופין אישה רווקה, אשר עבורן תהליך ההריון והלידה אינם אפשריים עקב התוויות רפואיות”. בסעיף 10 של אותו החוק נקבע כי “כאם פונדקאית יכולה לשמש אישה בגיל עשרים עד שלושים וחמש, אם לילד בריא אחד משלה לפחות, אשר קיבלה חוות דעת רפואית המעידה על מצב בריאותי תקין ונתנה מרצונה החופשי הסכמה מדעת בכתב להתערבות רפואית. על פי חוק הפדרציה הרוסית, אישה נשואה יכולה לשמש כאם פונדקאית רק לאחר שבעלה סיפק את אישורו בכתב להליך זה. אם פונדקאית אינה יכולה להיות גם תורמת של הביצית.”
  2. סעיפים 51 ו-52 בקודקס המשפחתי של הפדרציה הרוסית. בהתאם לסעיף 51, “בני זוג הנשואים זה לזו שנתנו את הסכמתם בכתב להשתלת עובר לרחמה של אישה אחרת לצורך נשיאתו במהלך ההריון, יירשמו כהורי הילד רק בהסכמתה של האישה שילדה אותו (אם פונדקאית)”. בהתאם לסעיף 52, “בני זוג שנתנו את הסכמתם להשתלת עובר לרחמה של אישה אחרת, וכן האם הפונדקאית (חלק 2 בסעיף 4 של חוק 51 בקודקס זה), אינם רשאים להשתמש בנסיבות אלו במקרה של מחלוקת בשאלת הורות לאחר רישום ההורים בספר רשם הלידות”.

*החוק תורגם על ידי חברת תרגום ולא חל על התרגום אישור נוטריון