חקיקת אוקראינה בנושא פונדקאות

חוק זה נועד להגדרת המסגרת המשפטית והארגונית של שימוש בטכנולוגיות טיפולי פוריות ולהבטחת זכויות האזרחים בשימוש זה.

בהתאם לחוק רפובליקת בלארוס מס’ 341-3 מתאריך 07.01.2012 “בדבר טכנולוגיות טיפולי פוריות” :

  1. בהתאם לסעיף 20 של החוק, בשירותי פונדקאות יכולה להשתמש רק אישה שעבורה תהליך ההריון והלידה אינם אפשריים מבחינה פיזיולוגית בהתאם להתוויה רפואית או שההריון והלידה כרוכים בסיכון חייה ו/או חיי הילד שלה.

עבור ההפריה של תא הביצית של האם הגנטית ניתן להשתמש בתאי זרע של בעלה או תאי זרע מתורם.

עבור הפריה של ביצית שהתקבלה בתרומה, ניתן להשתמש רק בתאי זרע של בעלה של האישה אשר קיבלה את הביצית בתרומה.

  1. בהתאם לסעיף 21 של החוק, בשירותי פונדקאות יכולה להשתמש הן אישה נשואה והן אישה לא נשיאה.
  2. לפי סעיף 22 של החוק, על האם הפונדקאית חלות הדרישות הבאות:

אישה נשואה בגיל 20 עד 35, ללא התוויות נגד הקשורות להליך פונדקאות, אשר יש לה כבר ילד, ואשר נכון לרגע החתימה על חוזה הפונדקאות

לא הוכרה על ידי בית המשפט כפסולת דין באופן מלא או חלקי;

זכויות ההורות שלה לא נשללו ולא הוגבלו על ידי בית המשפט;

לא נשלל ממנה תפקיד של אפוטרופוס או מטפל עיקרי עקב ביצוע לא הולם של החובות המוטלות עליה;

ללא היסטוריה של אימוץ קודם שבוטל על ידי בית משפט באשמתה;

לא הורשעה בביצוע עבירה חמורה או חמורה מאוד נגד הזולת;

אינה חשודה או נאשמת בתיק פלילי.

אם פונדקאית אינה יכולה להיות גם תורמת ביציות (ביצית) עבור אישה שעמה נחתם חוזה הפונדקאות.

נשיא רפובליקת בלארוס, א. לוקשנקו

*החוק תורגם על ידי חברת תרגום ולא חל על התרגום אישור נוטריון