חוק תרומת ביציות

הביציות הינן חלק מגוף האדם וככאלה ישנם חובה והכרח מוסריים לעשות בהן שימוש מכובד והגון. השימוש בביציות נעשה בדרך כלל למטרות של הולדה או מחקר רפואי, וחוק תרומת ביציות התש”ע 2010 נחקק על מנת לעגן תחתיו את אופן השימוש המותר בהן כך שיבטיח שמירה על כבוד כל הצדדים – הן כבודה של האישה שתרמה ביציות מגופה שלה והן של האישה המקבלת ביציות כתרומה לצורך הזרעה וניסיון להיקלט להריון. החוק מגדיר את כל הגופים או היחידים הרשאים לקחת חלק בתהליך של תרומת ביציות לכל שימוש.

באילו פעולות עוסק חוק תרומת ביציות?

שאיבת ביציות

תרומת ביציות

חוק תרומת ביציות מגדיר באופן ברור ומפורש כיצד יש לבצע הליך של שאיבת ביציות לצורך הפרייתן והשתלתן לאחר מכן בגופה של אישה אחרת למטרת הריון. מלבד ההליך המפורט בחוק – אין לבצע תהליך של שאיבת ביציות בשום דרך אחרת או לשם מטרה אחרת. ביציות שנשאבו בתחומיה של מדינת ישראל יושתלו או ייחקרו בישראל בלבד, ולמעט בהינתן אישור מיוחד – אין להוציא ביציות שאובות (מופרות או לא מופרות) אל מחוץ לגבולות המדינה. החוק גם אוסר על תיווך או על ביצוע שאיבת ביציות, לכל שימוש שהוא, ללא אישור וועדה מטעם משרד הבריאות או באופן פרטי.

שימוש בביציות לצורך השתלה והולדה

שאיבת ביציות מתבצעת לצורך טיפולי פוריות או לשם השתלת הביציות ברחמה של אם פונדקאית לאחר שהופרו. מלבד הפן הרפואי, ישנה גם חשיבות דתית הלכתית אשר נותנת את הטון כחלק בלתי נפרד מהתהליך. כך, למשל, יש מדינות אשר תרומת הביציות בהן הנה פעולה אנונימית ואין לדעת או למסור את פרטי התורמת לאף אחד מהצדדים האחרים בפעולה. מצב זה עשוי לגרום לסיכון שאנשים בוגרים אשר נולדו מתרומת ביציות יהיו  קרובי משפחה מבלי שיידעו זאת ועשויים להכיר זה את זו לצורך חתונה וקיום יחסי אישות. מצב כזה הוא אסור מבחינה הלכתית ואינו רצוי מכל בחינה אחרת שהיא.

זו הסיבה כי החוק בישראל (כמו גם במדינות נוספות העובדות תחת אותם חוקים כמו בישראל – אוקראינה, גאורגיה וארצות הברית) אינו מתיר תרומה אנונימית ופרטיה של תורמת הביציות נשמרים במאגר לשם בדיקה עתידית של זהותה ושל זהות האדם שנולד מתרומת הביציות שלה. זו גם הסיבה שבגינה בצוות המקצועי המלווה כל תהליך פונדקאות ושאיבת ביציות לוקח חלק גם רב מוסמך המייצג את הדת וההלכה.

למידע נוסף אודות פונדקאות בהלכה.

תרומת ביציות – הלכה למעשה

שאיבת הביציות מתבצעת לאחר שהסכימה לכך התורמת והצהירה שהיא עושה זאת מתוך רצונה החופשי ושיקוליה שלה. בנוסף, עליה להצהיר כי היא מודעת להשלכות הרבות והמגוונות שיש להחלטתה, כולל הסיכונים הגופניים והבריאותיים שעלולים לחול עליה. על התורמת להימצא בטווח הגילאים של 21-35 שנים. לאחר הגשת בקשתה, היא תועבר לדיון בוועדה המורכבת מאנשי מקצוע שמונו על ידי מנהל בית חולים בארץ, שם תידון הבקשה ותאושר או שתידחה.

הליך שאיבת הביציות מתבצע על ידי רופא גיניקולוג מומחה, לאחר שווידא שוב כי התורמת עומדת בכל הקריטריונים ולא התרחש שום שינוי במצבה האישי בטרם התחלת השלב המעשי של התהליך. לאחר שאיבת הביציות ניתן לבצע עמן מספר פעולות – להקפיא אותן לשימוש עתידי על ידי האישה עצמה, להשתיל אותן לאחר הפריה בגופה של אישה אחרת או לצורך מחקר רפואי.

תרומת ביציות בחו”ל – זמין ומהיר יותר

חשוב לדעת שהליך האישור לשאיבת ביציות עלול לארוך זמן רב, זמן שהוא יקר ערך עבור זוגות חשוכי ילדים המעוניינים להאיץ את שלב השאיבה ככל שהם יכולים. ניתן לקצר את זמני ההמתנה על ידי ביצוע תרומת הביציות בחו”ל. החוקים החלים על שאיבה ותרומה של ביציות בגאורגיה ובאוקראינה, למשל, זהים לחוקים החלים במדינת ישראל ולכן מדובר באלטרנטיבה טובה המתאימה לזוגות רבים. למידע נוסף ניתן לפנות אלינו ב”סורמום – משפחה יוצרת משפחה”. אנו מלווים תהליכי פונדקאות ותרומת ביציות במדינות אלה תחת כל החוקים והתקנות התקפים בישראל. ניתן גם לקרוא על כך בקישור הבא.

לחוק תרומת ביציות המלאלחצו כאן.