חוק הסכמים לנשיאת עוברים

עבור הרבה זוגות בארץ ובעולם, הדרך היחידה להפוך להורים עובר דרך הפונדקאות. על פי רוב הם יגיעו להבנה הזו רק לאחר שנים ארוכות של ניסיונות להרות בדרכים טבעיות, טיפולי פוריות, ניסיונות כניסה להיריון ועוד הרבה קשיים פיזיים הגורמים גם לקשיים נפשיים רבים.

למעשה החוק לנשיאת עוברים נחקק בשנת 1996 ומאז עוגנו התנאים כמו גם הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים.

משרד הבריאות מחמיר מאוד בכל מה שקשור להליכי הפונדקאות ועל מנת לצלוח את התהליך יש להיעזר בגוף מקצועי או ארגון מנוסה על מנת לצלוח את הכול בשלום.

חוק הסכמים לנשיאת עוברים

המעמד החוקי של הליך הפונדקאות בישראל מוסדר בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים.

בהסכם ישנם שני צדדים:

 • ההורים המיועדים – כאשר ההורים המיועדים אינם מסוגלים להרות בשל סיבות רפואיות שונות והם מבקשים בכל זאת ללדת ילד משלהם, הם פונים אל אם פונדקאית אשר היא זו שתסייע להם להשיג את מטרתם.
 • אם פונדקאית – האם הפונדקאית נותנת את הסכמתה לעבור השתלת ביצית מופרית אשר שייכת להורים המיועדים, היא מוכנה לשאת את ההיריון ואף ללדת את התינוק ולמסור אותו אחר כך לידי ההורים הביולוגיים שלו.

לצורך תיווך בין שני הצדדים יש לפנות אל סוכנות המחברת בין ההורים המיועדים לבין האם הפונדקאית על מנת לצלוח את כל התהליך בשלום. חשוב לדעת כי הגורם המחבר אמור גם כן ללוות את התהליך מול הממסד על מנת שניתן יהיה להיות בטוחים כי ההתנהלות כולה תהיה יעילה וחוקית.

חשוב לדעת כי הסכם ההתקשרות בין שני הצדדים אמור להיערך בנוכחות של עורך דין אשר מתמחה בהסכם פונדקאות. הכניסה להליך מותנה אך ורק לאחר שמתקבלים כל תנאי ההסכם כמו גם היכולות של שני הצדדים לעמוד בתהליך כולו. תוקף ההסכם עומד על 18 חודשים.

אישור ראשוני לנשיאת עוברים

בשלב הראשון על ההורים לפנות לצורך קבלת אישור ראשוני אותה הם מקבלים מהוועדה לנשיאת עוברים. הוועדה בוחנת בשלב ראשוני זה את התיק, הוא מתמקד בסיבות הרפואיות אשר אלו הניעו את בני הזוג לפנות להליך הזה.

לצורך המעבר של שלב זה על בני הזוג להצטייד במכתב רשמי מאת הרופא המטפל אשר בו מפורטות הסיבות והבעיות אשר אלו מובילות אותם להגשת הבקשה לפונדקאות. במכתב יש לפרט את כל הטיפולים שבני הזוג עברו עד כה.

לאחר שיתקבל האישור הראשוני אפשר יהיה להתקדם להסכם אשר ייחתם בין הסוכנות לבין ההורים המיועדים בשלב זה תנסה הסוכנות לאתר אם פונדקאית מתאימה לדרישות של ההורים.

על מנת להבטיח זרימה תקינה של כל תהליך הפונדקאות לאחר סיום השלב הראשוני יהיה על ההורים המיועדים להגיש מסמכים שונים כמו גם תוצאות של בדיקות שונות לצורך בניית הסכם לנשיאת עוברים.

מהם שלבי הטיפול לאחר הגשת הבקשה לאישור הסכם נשיאת עוברים?

 • אישור ראשוני – כפי שפרטנו לעיל, ההורים צריכים לקבל אישור ראשוני לצורך הכניסה לתהליך נשיאת עוברים.
 • חתימה על תצהירים – שני הצדדים, ההורים המיועדים וגם הפונדקאית צריכים לחתום על תצהירים אשר מאמתים את הפרטים שלהם ומצהירים על הרצון המשותף להיכנס להליך.
 • הסבר מלא – הצדדים מקבלים הסברים מפורטים על כל ההליך הצפוי להם כמו גם על אופי ההתקשרות החוזית שתהיה ביניהם.
 • הכנת התיק לוועדה – יש להכין תיק כולל מלא שיכלול הסכם אשר יישלח לוועדה לנשיאת עוברים. הוועדה אמורה לדון בכל המסמכים אשר מצורפים לתיק, היא גם צריכה לראיין את הפונדקאית ואף לזמן את ההורים המיועדים לחתימה על ההסכם יחד עם האם הפונדקאית.

מתכוננים לוועדה

ההכנה לוועדה כוללת את הסעיפים הבאים:

 • איתור האם הפונדקאית והתאמה שלה למטרה – בדיקת ההתאמה כוללת את הקריטריונים אשר קבועים בחוק כמו גיל, מצב משפחתי, מצב אישי ועוד.
 • חוות דעת בריאותית – יש להציג חוות דעת רפואית כי המצב הבריאותי של האישה תקין וכי נשלל מצב של תחלואה אשר עלול לפגוע באם או בעובר.
 • אישור מרופא מומחה – יש לקבל אישור מרופא מומחה מתחום רפואת נשים כי הוא מאשר את התהליך וכי האישה קבלה את כל המידע על אודות התהליך הצפוי.
 • חוות דעת פסיכולוגית – ההורים וגם האם הפונדקאית אמורים שניהם לקבל חוות דעת פסיכולוגית אשר זו תאשר את מידת ההתאמה שלהם לתהליך הפונדקאות.
 • טיוטת הסכם – הכנה של טיוטת הסכם יחד עם מילוי הצהרות על ידי עורך דין בא כוחם של ההורים.
 • הסבר מלא על התהליך על ידי עורך דין שהוא בא כוחה של האם הפונדקאית – הוא ייבחר על ידי האם הפונדקאית וההורים המיועדים יממנו את העלויות.
 • פוליסת ביטוח לאם הפונדקאית – קבלת הצעה של פוליסת ביטוח עבור האם הפונדקאית.
 • תיאום ציפיות – יש לקבוע פגישה על מנת לתאם ציפיות לכל אורך התהליך.

יש לשים לב ולקבץ את המסמכים כולם על פי סדר מוגדר ומסוכם מראש. ראשית יש לאגד את המסמכים המשותפים, אחר כך מסמכיהם של ההורים ולבסוף המסמכים השייכים לאם הפונדקאית.

חתימת ההסכם

חתימת ההסכם נערכת מול וועדה בו יש להציג את כל המסכים ואת ההסכמים על כל פרטיהם. משרדי ממשלה מלווים את התהליך לכל ארכו. מעורבים בו משרד הבריאות, משרד המשפטים ומשרד העבודה והרווחה. על פי חוק ההסכמים יבוצעו כל הטיפולים בבית חולים מוכר או מרפאה אשר מוגדרים בחוק ההסכמים.

פקיד הסעד אמור לקבל הודעה על זמן הלידה המשוער והוא יבקר בבית החולים סמוך למועד הלידה כמו גם לקראת השחרור מבית החולים על מנת להחתים את ההורים ואת האם הפונדקאית לצורך קבלת צו הורות.

צו הורות ורישום הילד

פקידת הסעד הממונה אמורה לקבל הודעה על לידת הילד. בשלב זה יועבר הילד לידי הוריו והאחריות עליו תוטל עליהם בלבד.