הטסת עוברים – חוקים בינלאומיים, למה משמשת וידע כללי

האם הטסת עוברים חוקית אל ישראל וממנה? לכאורה, הייתה צריכה להיות תשובה חד משמעית של “כן” או “לא” לשאלה, אבל המציאות היא מעט יותר מורכבת, והפעם, את המורכבות יצר החוק הישראלי. אותו חוק תרומת ביציות, תש”ע-2010 שהתיר את הסבך החוקי למאות שאלות אחרות, שלפני כן, לא היו מעוגנות בחקיקה. הבה נסקור מעט את הסוגיה המשפטית, ואל דאגה – לא נשתמש בלשון משפטית מסובכת!

מהו חוק תרומת ביציות, תש”ע-2010?

סעיף 1 בחוק מגדיר את מטרתו “מטרתו של חוק זה להסדיר תרומת ביציות למטרת הולדה, תוך שמירה מרבית על כבודן, על זכויותיהן ועל בריאותן של התורמת והנתרמת, וכן להסדיר שימוש בביציות לצורכי מחקר, והכל תוך שמירה על מעמד האישה.”. עד כאן, הכל טוב… אבל סעיף 5 בחוק, העוסק בהוצאת ביציות מחוץ לישראל אומר כך:

“(א) לא יוציא אדם מישראל ביציות שנשאבו בישראל, בין אם הן מופרות ובין אם לאו, לשם השתלתן מחוץ לישראל, אלא אם כן אישרה זאת ועדת החריגים לגבי ביציות שנשאבו מגופה של מטופלת, בעבור השתלתן בגופה.

(ב) לא יוציא אדם מישראל, לצורכי מחקר, ביציות שנשאבו בישראל, בין אם הן מופרות ובין אם לאו, אלא באישור המנהל, שהתקבל לאחר התייעצות עם ועדת הלסינקי העליונה, ובלבד שהמחקר אושר במדינת חוץ בהתאם לדין החל לעניין זה באותה מדינה.”.

כך שמשמעות סעיף זה היא, כי עוברים שנוצרו בחו”ל והובאו לישראל אכן יכולים לטוס מישראל, אבל עוברים שנוצרו בישראל לא יכולים להיות מוטסים ממנה. ישנן חוות דעת משפטיות אשר טוענות כי למרות שלשון החוק נוקטת בצורה גורפת, כוונת המחוקק הייתה לאסור הטסה לחו”ל של עוברים אשר נוצרו מתרומת ביציות שהתבצעה בישראל.

זוהי לשון החוק, אבל מה קורה בפועל?

בפועל, מבוצעת הטסת עוברים מישראל לחו”ל, במידה שישנה סיבה מספקת להטסת העוברים. אבל, סיבה בלבד אינה מספיקה, היא אף אמורה להיות מגובה במסמך המעיד עליה. למשל, חוזה התקשרות בין אם פונדקאית הגרה בחו”ל לבין אם מיועדת שהיא אזרחית ישראלית, נחשב לעילה מספקת לצורך הטסת עוברים לחו”ל, בתנאי שבמדינת היעד אין מניעה חוקית לביצוע זאת. כלומר, אל מדינות בהן פונדקאות אינה חוקית או אל מדינות האוסרות על הכנסת עוברים לשטחן, לא תבוצע הטסת עוברים.

מדוע ישנו צורך להטיס עוברים אל ישראל וממנה?

ישנם שני מסלולים עיקריים בהם משמשת הטסת עוברים ככלי עיקרי בהפריה החוץ גופית.

  • תרומת ביציות הנשענת על תורמת ביציות בחו”ל – בתהליך זה מתבצעים הטסת הזרע לחו”ל, ביצוע הפריית ביציות התורמת במעבדת פריון בחו”ל והטסה חזרה של העוברים (כשהם טריים או מוקפאים) בחזרה לישראל, למרכז הרפואי בו תבוצע החזרתם לגוף האם הישראלית.
  • פונדקאות בחו”ל – במצב זה, נושאת אישה, שלה אין שום קשר גנטי אל העוברים, את ההיריון במשך תשעה החודשים, בעוד הביציות והזרע מגיעים מבני הזוג הישראלים. בחלק מהמקרים יתבצע התהליך כולו בחו”ל (שאיבת הביציות מהאם הביולוגית, הפרייתן והחדרתן לאם הנושאת), אולם, לעיתים, בשל סיבות שונות, יגיעו העוברים (כלומר הביציות המופרות) כשהם מוכנים. במקרה כזה, תבוצע ההחדרה לרחם באותם שלושה או ארבעה ימים ראשונים, לאחר שאיבתן של הביציות מהאם הביולוגית והפרייתן.

כיצד מתייחסות מדינות אחרות להכנסת והוצאת עוברים מגבולותיהן?

למעשה, ככל המדובר בפונדקאות ובתרומת ביציות, המצב נזיל למדי, מאחר ומדינות (למשל, כמו הודו, שעד לא מזמן נחשבה לאחד מיעדי הפונדקאות הפופולאריים ביותר) סוגרות את שעריהן בפני זוגות זרים המעוניינים בפונדקאית ואילו מדינות אחרות פותחות אותם. הודו, אגב, עשתה זאת לאחר שזמן קצר לפני כן, תאילנד ונפאל אסרו על פונדקאות זרים בגבולותיהן. כך שלא רק שהעיגון בחוק משתנה, אלא אף המדינות המאפשרות זאת משתנות ללא הרף.

אז מה עושים? כיצד יודעים?

בכל מקרה, אם אתם מתכוונים להיכנס להליך קבלת ביציות או פונדקאות בארץ או בחו”ל, תזדקקו לחברה המתמחה בתחום שתלווה אתכם לכל הדרך. מכיוון שחברה כזו פועלת בתחום באופן שוטף ומלווה עשרות ומאות זוגות בדרכם לתינוק המיוחל שלהם, היא מעודכנת כל הזמן בחוקים החלים במדינות השונות, במסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הטסת עוברים, וכמובן, גם בדרך בה, בפועל, מתרחש כל התהליך. כך שליווי של חברה מנוסה בתחום לא רק מספק לכם את הגב המעשי והתפעולי הנדרש לכם, הוא גם מספק לכם את הגב המשפטי, שהוא לא פחות חשוב! בהתאם לכך, אם אתם מתכננים פונדקאות בחו”ל, בגיאורגיה, לדוגמה, חשוב לברר עם החברה שאיתה אתם מתקשרים, מהי רמת הניסיון שלהם בפונדקאות במדינה הספציפית הזו, ולא להסתפק בהצהרה כוללנית של “מתמחים בפונדקאות חו”ל” או בהבטחה “יהיה בסדר!”. מאחר ומדובר בנושא חשוב (תינוק משלכם – הדבר החשוב ביותר בעולם!), אל תותירו דבר ליד המקרה, אלא שובו וודאו, דרך החברה, כי הכל מאורגן, מסודר ואינו נוגד את החוק המקומי במדינה בה חיה הפונדקאית.

בקיצור – מצאו לכם חברה מתמחה בתחום – ואתם בידיים טובות!