info.nb@surmom.co.il   נחושת 2, ת"א, טל'  03-7281160
03-7281160

חוק הפונדקאות בישראל

כל מה שרציתם לדעת על חוק הפונדקאות בישראל – הסכם לנשיאת עוברים “חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו – 1996” הוא חוק המעגן בתוכו את מערכת היחסים והחוקים החלים על זוג הורים המיועדים להיות הורים בדרך של פונדקאות על ידי אישה שהסכימה לשאת עבורם את ההיריון וללדת את תינוקם. בין סעיפי החוק ניתן…

עוד...

חוק תרומת ביציות

הביציות הינן חלק מגוף האדם וככאלה ישנם חובה והכרח מוסריים לעשות בהן שימוש מכובד והגון. השימוש בביציות נעשה בדרך כלל למטרות של הולדה או מחקר רפואי, וחוק תרומת ביציות התש”ע 2010 נחקק על מנת לעגן תחתיו את אופן השימוש המותר בהן כך שיבטיח שמירה על כבוד כל הצדדים – הן כבודה של האישה שתרמה ביציות מגופה…

עוד...

צו מניעה נגד פונדקאות בנפאל

בית המשפט העליון בנפאל הוציא צו מניעה זמני לכל הליכי הפונדקאות המסחרית במדינה, כלומר, הליכי הפונדקאות שמגיעים מזוגות זרים מחוץ למדינה, ומתבצעים בה. צו המניעה יהיה בתוקף עד שיוחלט המעמד החוקי של אמהות פונדקאות בסוגיית ההורות. לכתבה המלאה כפי שפורסמה באתר וואלה לחצו כאן

עוד...

טיפולי פוריות

טיפולי פוריות כשמם כן הם – טיפולים רפואיים אשר נועדו לסייע בידי גבר ו/או אישה שאובחנו כעקרים להגשים את חלומם להביא ילד לעולם. הטכנולוגיה הרפואית המתפתחת והמתעדכנת של העשורים האחרונים הביאה לפיתוחם של סוגי טיפול שונים המוצעים לכל זוג בהתאם לסיבת העקרות או אי הפוריות המשתנות מאדם לאדם. במידה וטיפולי הפוריות המוכרים אינם משיגים את מטרתם, ישנן דרכים…

עוד...